BELEID EN REGELS

Een overzicht van alle openbare artikelen.

Intentieovereenkomst gemeente Dordrecht, Stedin Netbeheer B.V. en Evides N.V.

Intentieovereenkomst gemeente Dordrecht, Stedin Netbeheer B.V. en Evides N.V.

Partijen hebben de intentie om binnen de gemeente Dordrecht tot een verdergaande samenwerking te komen op het gebied van grote onderhouds- en vervangingsprojecten van elektra, riolering, gas- en waterleidingen en openbare verlichting.

Breda: Visie ruimtelijke adaptatie Nieuwe Mark

Breda: Visie ruimtelijke adaptatie Nieuwe Mark

Deze memo benoemt de kansen voor de inrichting van de Nieuwe Mark vanuit de visie van Ruimtelijke adaptatie, zoals de gemeente Breda die heeft ontwikkeld.

Eindhoven: Beleidsregel klimaatbestendig bouwen

Eindhoven: Beleidsregel klimaatbestendig bouwen

Met deze beleidsregel beoogt gemeente Eindhoven de stad klimaatrobuuster te maken, zodat risico op schade in de nabije toekomst wordt beperkt.