Deventer: Handreiking infiltrerende verharding

Gemeentes hebben een zorgplicht voor hemelwater. Ze moeten zorg dragen voor het verwerken van het hemelwater in de stad. Waterschappen erkennen dat behandeling van regenwater op diverse wijzenmogelijk is, waarbij garantie voor functioneren in de toekomst een belangrijke afwegingscriteria is.

Om hemelwater af te koppelen zijn verschillende constructies bekend. Dit zijn onder andere IT-riolering, infiltratiekratten en wadi’s. De gemeente Deventer wil daarnaast een relatief nieuwe methode toepassen, namelijk afkoppelen middels infiltrerende verharding. Omdat er diverse voor- en nadelen zitten aan het afkoppelen met infiltrerende verhardingsconstructiesheeft de gemeente Deventer onderzoek laten uitvoeren. Kennis en specialisme zijn noodzakelijk bij het maken van de juiste afweging.

Bij infiltrerende verhardingsconstructies is weinig bekend over de werking in de loop van de tijd. Ook is de werking ervan niet bij elk gebruik en iedere ondergrond gegarandeerd. Het doel van dit document is het adviseren over een optimaal infiltrerende verhardingsconstructie. Waarbij de prijs/kwaliteit verhouding,de werking in de tijd en het beheer en onderhoud zijn geborgd.

Gemeente

Deventer

Andere partijen

Tauw

Kernvraag

Wat is de optimaal infiltrerende verhardingsconstructie?

Contactpersoon