DNA project – Bodem en ondergrond als hoeksteen voor klimaatadaptatie

In het project DNA van de Stad staan de praktijkvragen vanuit zes pilots centraal die werken vanuit verschillende perspectieven qua schaal, landschap en problematiek. Er is in de pilots onderzocht wat de kansen en beperkingen van bodem en ondergrond voor klimaatadaptatie zijn, hoe deze zijn te benutten en hoe een afweging met andere boven- en ondergrondse ruimtelijke claims is te maken.

Bekijk nu de site met alle pilots van dit project.

Gemeente

Leiden, Middelburg, Amersfoort e.a.

Andere partijen

CAS, Tauw, GrondRR e.a.

Kernvraag

Bodem en ondergrond als hoeksteen voor klimaatadaptatie

Contactpersoon