Eindhoven: Beleidsregel klimaatbestendig bouwen

Met deze beleidsregel beoogt gemeente Eindhoven de stad klimaatrobuuster te maken, zodat risico op schade in de nabije toekomst wordt beperkt.

Lees ook de ervaringstips van Luuk Postmes.

Gemeente

Eindhoven

Andere partijen

Diverse partijen

Kernvraag

Beleidsregel voor (her)inrichting en ruimtelijke ontwikkeling

Contactpersoon