Ervaring

Meenemen van klimaatadaptatie in plannen wordt het nieuwe normaal in Utrecht

Meenemen van klimaatadaptatie in plannen wordt het nieuwe normaal in Utrecht

/

Een stad met groene daken, groene gevels en groene straten die hitte en regen opvangt, regenwater vasthoudt en gebruikt voor bomen en planten. Dit zijn enkele doelen uit de (concept) Visie Klimaatadaptatie van gemeente Utrecht. ‘Deze doelen hebben we heel concreet uitgewerkt,’ vertelt Marit Linckens. ‘De temperatuur in de stad mag bijvoorbeeld niet meer dan 5 graden warmer aanvoelen dan buiten de stad. Deze wens om concreet te zijn in onze ambities kwam vanuit de stedenbouwers en projectontwikkelaars.’

KANS bijeenkomst: bodembewuste klimaatadaptatie

KANS bijeenkomst: bodembewuste klimaatadaptatie

/

Met de komst van de Omgevingswet hebben gemeenten de kans en de opdracht om ruimtelijke opgaven in samenhang op te pakken. Een van de instrumenten is het Omgevingsplan. Er blijkt bij gemeenten behoefte aan kennis en ondersteuning bij het formuleren van regels in het Omgevingsplan en het maken van de juiste keuzen hierbij. Tijdens onze KANS-bijeenkomst op 14 juli zochten we naar goede regels, waarmee gemeenten kunnen sturen op doelen voor klimaatadaptatie en bodem en ondergrond. Deze bijeenkomst werd begeleid vanuit het programma ‘Bodem-beheer van de Toekomst’.

Carolyn Jonkers treedt toe tot Regiegroep KANS

Carolyn Jonkers treedt toe tot Regiegroep KANS

/

Net als veel van de collega’s die werken aan klimaatadaptatie, kampt Carolyn Jonkers met structureel tijdgebrek. ‘Maar dat kan ook een voordeel zijn,’ vertelt Carolyn. ‘Het betekent namelijk dat je alles efficiënt moet doen. Wij zijn nu druk bezig met de Zeeuwse klimaatadaptatiestrategie en het levert me veel tijdwinst op om informatie op te halen bij collega’s elders in het land. De informatie die ik bijvoorbeeld haalde uit de meest recente KANS-bijeenkomst over monitoring, kan ik onmiddellijk toepassen op ons eigen beleid.’

Ambitieuze omgevingsvisie Merwedekanaalzone

Ambitieuze omgevingsvisie Merwedekanaalzone

/

De omgevingsvisie van Utrecht is opgedeeld in deelvisies. Zo heeft de nieuw te ontwikkelen Merwedekanaalzone een eigen omgevingsvisie. Het gaat om een gebied waar de gemeente voor een deel grondeigenaar is, maar ook de opsteller van het beleid. “We waren heel ambitieus in de omgevingsvisie. De ambities op het gebied van bereikbaarheid, sociale huur, de energietransitie en natuurlijk klimaatadaptatie waren allemaal hoog.” Aan het woord is Marit Linckens, beleidsadviseur klimaatadaptatie bij de gemeente Utrecht. Marit geeft een update over het project.

Zorg bij stresstest al voor handelingsperspectief

Zorg bij stresstest al voor handelingsperspectief

/

“Onze insteek was van begin af aan het thema klimaatadaptatie integraal oppakken.” Aan het woord is Martijn Schuit van de gemeente Groningen. Martijn is de spin in het web als het gaat om klimaatadaptatie. “Veel gemeenten pakken het op vanuit water, want daar zit vaak geld en kennis. Maar wij kozen dus echt voor een integrale aanpak.” Misschien ook wel omdat Martijn niet van het water is; hij is planoloog en zit in de hoek van het groen. Of we het nu willen of niet; het gaat vaak toch om de poppetjes.