Ervaring

Carolyn Jonkers treedt toe tot Regiegroep KANS

Carolyn Jonkers treedt toe tot Regiegroep KANS

/

Net als veel van de collega’s die werken aan klimaatadaptatie, kampt Carolyn Jonkers met structureel tijdgebrek. ‘Maar dat kan ook een voordeel zijn,’ vertelt Carolyn. ‘Het betekent namelijk dat je alles efficiënt moet doen. Wij zijn nu druk bezig met de Zeeuwse klimaatadaptatiestrategie en het levert me veel tijdwinst op om informatie op te halen bij collega’s elders in het land. De informatie die ik bijvoorbeeld haalde uit de meest recente KANS-bijeenkomst over monitoring, kan ik onmiddellijk toepassen op ons eigen beleid.’

Ambitieuze omgevingsvisie Merwedekanaalzone

Ambitieuze omgevingsvisie Merwedekanaalzone

/

De omgevingsvisie van Utrecht is opgedeeld in deelvisies. Zo heeft de nieuw te ontwikkelen Merwedekanaalzone een eigen omgevingsvisie. Het gaat om een gebied waar de gemeente voor een deel grondeigenaar is, maar ook de opsteller van het beleid. “We waren heel ambitieus in de omgevingsvisie. De ambities op het gebied van bereikbaarheid, sociale huur, de energietransitie en natuurlijk klimaatadaptatie waren allemaal hoog.” Aan het woord is Marit Linckens, beleidsadviseur klimaatadaptatie bij de gemeente Utrecht. Marit geeft een update over het project.

Zorg bij stresstest al voor handelingsperspectief

Zorg bij stresstest al voor handelingsperspectief

/

“Onze insteek was van begin af aan het thema klimaatadaptatie integraal oppakken.” Aan het woord is Martijn Schuit van de gemeente Groningen. Martijn is de spin in het web als het gaat om klimaatadaptatie. “Veel gemeenten pakken het op vanuit water, want daar zit vaak geld en kennis. Maar wij kozen dus echt voor een integrale aanpak.” Misschien ook wel omdat Martijn niet van het water is; hij is planoloog en zit in de hoek van het groen. Of we het nu willen of niet; het gaat vaak toch om de poppetjes.

Successen, hobbels en uitdagingen in beleid klimaatbestendig bouwen in Eindhoven

Successen, hobbels en uitdagingen in beleid klimaatbestendig bouwen in Eindhoven

/

Eindhoven staat in de belangstelling. Luuk Postmes leidt regelmatig collega-experts rond uit binnen- en buitenland om te vertellen over groenblauwe maatregelen. Als het waar is dat het bij klimaatadaptatie gaat om de poppetjes, dan hebben ze in Eindhoven een goede aan Luuk. Hij is betrokken en actief in de stad. Maar Luuk signaleert ook uitdagingen, dingen die anders en beter zouden kunnen in het traject richting een klimaatbestendige stad. Bijvoorbeeld als het gaat om de bouwregelgeving.