Groningen Stresstest

Sinds de herindeling in de provincie Groningen zijn Groningen en Ten Boer samengevoegd. Logisch dus dat ze ook de stresstest al samen hadden opgepakt. In deze klimaatstresstest worden de effecten van wateroverlast, overstromingen, extreem weer, hitte en droogte in beeld gebracht. De stresstest markeert het begin. De gemeente wil graag aan de slag met bewoners, ondernemers, instellingen en organisaties. De stresstest is bedoeld om te informeren en als startpunt voor het gesprek.

Met de website Groningen Klimaatbestendig stimuleert de gemeente inwoners en bedrijven ook zelf in actie te komen.

Gemeente

Groningen, Ten Boer

Andere partijen

Sweco

Kernvraag

Wat zijn de risico's en kwetsbaarheden

Contactpersoon