Intentieovereenkomst gemeente Dordrecht, Stedin Netbeheer B.V. en Evides N.V.

Partijen hebben de intentie om binnen de gemeente Dordrecht tot een verdergaande samenwerking te komen op het gebied van grote onderhouds- en vervangingsprojecten van elektra, riolering, gas- en waterleidingen en openbare verlichting. Hiervoor hebben de gemeente Dordrecht, Stedin en Evides een intentieverklaring ondertekend.

Gemeente

Gemeente Dordrecht

Andere partijen

Stedin, Evides

Kernvraag

Intentieverklaring samenwerking

Contactpersoon