Leiden biodivers en klimaatbestendig

Klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit zullen de komende decennia voor nieuwe uitdagingen zorgen. Er zijn vaker weersextremen zoals langdurige droogte, langere perioden van hitte en hoosbuien. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden moet Leiden zich aanpassen aan deze veranderingen. De maatregelen die Leiden hiervoor de komende jaren wil nemen, staan in dit uitvoeringsprogramma.

Gemeente

Leiden

Andere partijen

-

Kernvraag

Biodiversiteit en klimaatadaptatie agenderen.

Contactpersoon

Henri√ętte Noordhof