Over KANS

Netwerk KANS deelt, bundelt, verkent en stemt af. Het netwerk bestaat op dit moment uit 20 (middel)grote steden, die samenwerken op het gebied van ruimtelijke klimaatadaptatie. We delen ervaringen en inzichten met elkaar. KANS onderscheidt zich van andere netwerken door haar praktische en concrete karakter, gericht op tastbare resultaten. Daarnaast is het onderlinge gesprek leidend, met informele uitwisselingen en ad hoc samenwerkingen.

KANS groeit. Ook meedoen? Neem contact met ons op.

Binnen de KANS-steden is een grote diversiteit aan expertise en ervaringen, door de personen die lid zijn én door de specifieke omstandigheden van de steden op bestuurlijk niveau, qua cultuur en ligging in Nederland. Bij sommige gemeenten kiezen ze bijvoorbeeld voor een aanvliegroute van onderop opbouwen. Dus vanuit ambtenaren of bewoners. Bij andere gemeenten gaan ze voor een systeemaanpak. Wat kunnen we leren van elkaar? Door ervaringen uit te wisselen, helpen we elkaar in het proces en bij de te maken keuzes.

 

De deelnemende steden

 • Amersfoort

 • Apeldoorn

 • Arnhem

 • Delft

 • Deventer

 • Dordrecht

 • Eindhoven

 • Enschede

 • Groningen

 • Haarlem

 • Leiden

 • Middelburg

 • Nijmegen

 • Roosendaal

 • Utrecht

 • Zaanstad

Regiegroep

De organisatie van netwerk KANS is in handen van een regiegroep, die wordt gevormd door een drietal leden. De leden van de regiegroep zorgen voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van het netwerk. Daarbij worden zij ondersteund door een inhoudelijk secretaris en een communicatie-medewerker. 


Afstemming met andere netwerken

KANS stemt haar doelen en activiteiten af met andere netwerken en programma’s.

 • Gemeentelijk Netwerk Klimaatadaptatie (GNK). De focus van deze organisatie ligt op beleidsbeïnvloeding. Enkele KANS-leden nemen deel aan het GNK en zorgen voor agendering van relevante onderwerpen voor beleid. 
 • Enkele kleinere gemeenten vanuit de werkgroep bodem (WEB) van de VNG zitten in een schil om KANS heen. Via de online discussiefora van VNG-WEB halen we ook bij hen signalen op en geven we onze kennis aan hen door.
 • Samen Klimaatbestendig wordt voor iedere KANS-bijeenkomst uitgenodigd. Bovendien delen we opgehaalde kennisvragen en antwoorden met de medewerkers van die organisatie.
 • NKWK Klimaatbestendige stad werkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling, gericht op het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland. Gemeenten en andere gebruikers worden betrokken via een Leeromgeving Klimaatadaptatie. Binnen deze leeromgeving worden leermodules over verschillende onderwerpen gemaakt. Mogelijk kunnen leden uit ons netwerk in de  begeleidingscommissie van de leeromgeving plaatsnemen.

Bekijk het KANS Magazine 2023 online.

Bekijk het KANS Magazine 2022 online.

KANS Magazine 2023
Kans Magazine 2022