RISICODIALOOG

Een overzicht van alle artikelen.

Nijmegen Ruimtelijk Kader Water

Nijmegen Ruimtelijk Kader Water

Leidraad voor de integratie van water en ruimtelijke ordening in het gemeentelijke beleid. De visie is uitgewerkt voor 5 stadsdelen. Duurzaam omgaan met water betekent dat water letterlijk en figuurlijk op de kaart moet staan in ruimtelijke plannen. Dit Ruimtelijk Kader Water Nijmegen helpt daarbij.

Haarlem klimaatadaptatieagenda

Haarlem klimaatadaptatieagenda

Uit een in 2016 uitgevoerde stresstest blijkt dat de stad te maken krijgt met hitteoverlast, droogte en een teveel aan water bij hevige regenval. Wat gaan de gemeente doen?

Breda: Impuls Ruimtelijke Adaptatie

Breda: Impuls Ruimtelijke Adaptatie

De Impuls Ruimtelijke Adaptatie vindt zijn oorsprong in de Duurzaamheidsvisie Breda 2030. In de Impuls staat hoe Breda handen en voeten geeft aan (het beperken van) de gevolgen van de klimaatverandering.

Meet je stad

Amersfoort: Meet je stad!

Meet je stad! is een project waarbij betrokken burgers in en rond Amersfoort het klimaat in de eigen leefomgeving onderzoeken. Dit onderzoek wordt vormgegeven door drie groepen; de meetgroep, de verhalengroep en de floragroep. Deze groepen bestaan hoofdzakelijk uit burgerwetenschappers; gewone, nieuwsgierige Amersfoorters die, gedreven door individuele interesses, onderzoek doen naar onder meer temperatuur, persoonlijke klimaatbeleving en bloeitijden in de stad.

Wachtwoord vergeten? Vul a.u.b. je gebruikersnaam of email adres in. Je ontvangt een link om een nieuw wachtwoord te maken via email.
Je persoonlijke gegevens worden met niemand gedeeld.