KWETSBAARHEDEN

Een overzicht van alle openbare artikelen.

DNA project - Bodem en ondergrond als hoeksteen voor klimaatadaptatie

DNA project – Bodem en ondergrond als hoeksteen voor klimaatadaptatie

In het project DNA van de Stad staan de praktijkvragen vanuit zes pilots centraal die werken vanuit verschillende perspectieven qua schaal, landschap en problematiek. Er is in de pilots onderzocht wat de kansen en beperkingen van bodem en ondergrond voor klimaatadaptatie zijn, hoe deze zijn te benutten en hoe een afweging met andere boven- en ondergrondse ruimtelijke claims is te maken.

Stadsgeneses

Stadsgeneses

Stadsgeneses verbeelden de manier waarop de ondergrond een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van een stad. Bij veel steden is te zien dat na de Tweede Wereldoorlog de rol van de ondergrond marginaal is geworden, dit vanuit het ‘maakbaarheidsgedachte’. De gevolgen hiervan merken we nu onder andere bij de klimaateffecten en bij de ‘los van zijn landschap gezongen’ stedenbouw.

 

Natuurlijke alliantie Amersfoort

Natuurlijke alliantie Amersfoort

In de methode van de natuurlijke alliantie worden drie thema’s gecombineerd in één ruimtelijke pijler: bodem, water en groen. Deze aspecten vormen samen de natuurlijke alliantie. Bodem, groen en water vormen de eigenheid van de stad en geven richting aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de ondergrond voor de stad en geven een kader voor herijking van kosten en baten én voor gewenste/noodzakelijke eigendomsverhoudingen.

Den Bosch: DNA voor Omgevingsvisie

Den Bosch: DNA voor Omgevingsvisie

Den Bosch is een van de pilots van het waterschap Aa en Maas voor het STOWA-project ‘DNA voor de Omgevingsvisie’.

Groningen Stresstest

Groningen Stresstest

Sinds de herindeling in de provincie Groningen zijn Groningen en Ten Boer samengevoegd. Logisch dus dat ze ook de stresstest al samen hadden opgepakt. In deze klimaatstresstest worden de effecten van wateroverlast, overstromingen, extreem weer, hitte en droogte in beeld gebracht.

 

Haarlem klimaatbestendig

Haarlem klimaatbestendig

Breed opgezette stresstest voor Haarlem

In de toekomst zullen de inwoners en de bezoekers van Haarlem steeds meer hinder ondervinden van de effecten van klimaatveranderingen. De zomers worden warmer en droger afgewisseld door hevige regenbuien en de winters worden natter.