STRESSTEST

Een overzicht van alle openbare artikelen.

Haarlem, Bouwstenen

Haarlem, Bouwstenen

De gemeente Haarlem wil via de ‘Verkenning Ondergrond’ bevorderen dat de kansen van bodem en ondergrond voor haar ruimtelijk beleid en inrichting beter worden benut.

Haarlem klimaatbestendig

Haarlem klimaatbestendig

Breed opgezette stresstest voor Haarlem

In de toekomst zullen de inwoners en de bezoekers van Haarlem steeds meer hinder ondervinden van de effecten van klimaatveranderingen. De zomers worden warmer en droger afgewisseld door hevige regenbuien en de winters worden natter.

Groningen Stresstest

Groningen Stresstest

Sinds de herindeling in de provincie Groningen zijn Groningen en Ten Boer samengevoegd. Logisch dus dat ze ook de stresstest al samen hadden opgepakt. In deze klimaatstresstest worden de effecten van wateroverlast, overstromingen, extreem weer, hitte en droogte in beeld gebracht.

 

Den Bosch: DNA voor Omgevingsvisie

Den Bosch: DNA voor Omgevingsvisie

Den Bosch is een van de pilots van het waterschap Aa en Maas voor het STOWA-project ‘DNA voor de Omgevingsvisie’.

Natuurlijke alliantie Amersfoort

Natuurlijke alliantie Amersfoort

In de methode van de natuurlijke alliantie worden drie thema’s gecombineerd in één ruimtelijke pijler: bodem, water en groen. Deze aspecten vormen samen de natuurlijke alliantie. Bodem, groen en water vormen de eigenheid van de stad en geven richting aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de ondergrond voor de stad en geven een kader voor herijking van kosten en baten én voor gewenste/noodzakelijke eigendomsverhoudingen.

Wachtwoord vergeten? Vul a.u.b. je gebruikersnaam of email adres in. Je ontvangt een link om een nieuw wachtwoord te maken via email.
Je persoonlijke gegevens worden met niemand gedeeld.