KWETSBAARHEDEN

Een overzicht van alle openbare artikelen.

Haarlem, Bouwstenen

Haarlem, Bouwstenen

De gemeente Haarlem wil via de ‘Verkenning Ondergrond’ bevorderen dat de kansen van bodem en ondergrond voor haar ruimtelijk beleid en inrichting beter worden benut.