Amersfoort: Meet je stad!

Meet je stad! is een project waarbij betrokken burgers in en rond Amersfoort het klimaat in de eigen leefomgeving onderzoeken. Dit onderzoek wordt vormgegeven door drie groepen; de meetgroep, de verhalengroep en de floragroep. Deze groepen bestaan hoofdzakelijk uit burgerwetenschappers; gewone, nieuwsgierige Amersfoorters die, gedreven door individuele interesses, onderzoek doen naar onder meer temperatuur, persoonlijke klimaatbeleving en bloeitijden in de stad. Met educatie is Meet je stad! ook actief op het voortgezet onderwijs, waar de verschillende onderzoeksrichtingen gecombineerd worden.

Aanleiding voor Meet je stad! is de wens van de Gemeente Amersfoort en Waterschap Vallei en Veluwe om Amersfoorters te betrekken bij het onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering. Het KNMI meet alleen buiten de stadsgrenzen en Amersfoort was juist op zoek naar informatie over het klimaat in de stad, vergaard middels een meer fijnmazig, voor iedereen toegankelijk netwerk. Meet je stad! begon als een driejarig project, de kick-off vond in februari 2015 plaats.

De kracht van Meet je stad! zit in de betrokkenheid van Amersfoortse burgers; zij zorgen voor de metingen, observaties en verhalen en met hun unieke, individuele inbreng bepalen zij mede de richting en aard van het onderzoek. In de publicatie die voor u ligt, leest u over hun beweegredenen, bijdragen en ervaringen.

Gemeente

Amersfoort

Andere partijen

Burgerwetenschappers

Kernvraag

Het onderzoeken van het klimaat in de eigen leefomgeving

Contactpersoon