MAATREGELEN

Een overzicht van alle artikelen.

Hittebestendigheid particuliere woningen

Hittebestendigheid particuliere woningen

Deze infonota spitst zich toe op de maatregelen die kunnen genomen worden om het zomercomfort in bestaande woningen te vergroten.

Samen maken we Arnhem Klimaatbestendig

Samen maken we Arnhem Klimaatbestendig

Gemeente Arnhem heeft een flyer ontwikkelt om haar inwoners te stimuleren hun tuinen klimaatbestendiger in te richten.

 

Apeldoorn: centrumvisie

Apeldoorn: centrumvisie

Herinrichting Apeldoorn centrumgebied, met een impuls vanuit de natuurlijke alliantie.

Deventer: Handreiking infiltrerende verharding

Deventer: Handreiking infiltrerende verharding

Bij infiltrerende verhardingsconstructies is weinig bekend over de werking in de loop van de tijd. Ook is de werking ervan niet bij elk gebruik en iedere ondergrond gegarandeerd. Het doel van dit document is het adviseren over een optimaal infiltrerende verhardingsconstructie. Waarbij de prijs/kwaliteit verhouding,de werking in de tijd en het beheer en onderhoud zijn geborgd.

Voorbeelden Deventer

Voorbeelden Deventer

Concrete maatregelen voor klimaatadaptatie in Deventer in beeld gebracht.

Breda Flyer

Breda Flyer

Tien projecten die bijdragen aan een klimaatbestendige en aantrekkelijk stad.