Breda Flyer

Het klimaat verandert: extreme regenval en langere perioden van droogte en hitte. Dit zet de kwaliteit van de leefomgeving en openbare ruimte onder druk. Gemeente Breda heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot een klimaatbestendige stad. Ruimtelijke adaptatie speelt hierbij een belangrijke rol door niet alleen te focussen op klimaatverandering, maar ook op o.a. gezondheid, recreatie en economie. Op deze flyer zijn projecten te vinden hoe de gemeente daar handen en voeten aan geeft.

Gemeente

Breda

Andere partijen

** nog in te vullen **

Kernvraag

** nog in te vullen **

Contactpersoon