Breda: Visie ruimtelijke adaptatie Nieuwe Mark

Deze memo benoemt de kansen voor de inrichting van de Nieuwe Mark vanuit de visie van Ruimtelijke adaptatie, zoals de gemeente Breda die heeft ontwikkeld.

Het gaat vooral over het goed nadenken over groen en water in de wijk/openbare ruimte en het afstemmen op de behoeften van de gebruikers. We willen de kansen benutten met maatregelen als het kunnen ‘voelen’ van het water, het vervangen van stenen door groen, het infiltreren van regenwater in de bodem, het zichtbaar laten stromen van regenwater naar groen, accepteren dat er vaker water op straat staat, meer gevarieerd groen met bloemen en vruchten aanleggen, groen toegankelijk en interessant maken en inheemse soorten toepassen.

Zaken als ambities, randvoorwaarden en de invulling dienen te worden beschreven in het groen- en waterplan.

Gemeente

Breda

Andere partijen

Diverse partijen

Kernvraag

Kansen inrichting Nieuwe Mark

Contactpersoon