Groene verharding

Groene verharding is, zoals de naam al zegt, verharding waar groen doorheen kan groeien. Het is daardoor waterdoorlatend. Het is belangrijk om meer groen te creëren in bebouwd gebied. Groene verharding is een van de mogelijkheden om dit te bereiken. Het zorgt ervoor dat een terrein toegankelijkheid en bereikbaar blijft, maar voegt tegelijkertijd meer groen toe.

Gemeente

Middelburg

Andere partijen

-

Kernvraag

Hoe maak je de stad groener?

Contactpersoon

Joost de Wolff