Haarlem klimaatbestendig

In de toekomst zullen de inwoners en de bezoekers van Haarlem steeds meer hinder ondervinden van de effecten van klimaatveranderingen. De zomers worden warmer en droger afgewisseld door hevige regenbuien en de winters worden natter. Om inzicht te krijgen in de risico’s van klimaatschade, heeft de gemeente de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar de klimaatbestendigheid van de stad.

Het onderzoek laat zien dat de effecten van hitte, hevige regenbuien en droogte in Haarlem voor de grootste risico’s zorgen. Het aantal warme dagen neemt toe, wat in een versteende en compacte stad als Haarlem voor hittestress zorgt. Hittestress geeft gezondheidsproblemen bij onder meer kwetsbare ouderen, een verhoogd risico op het uitvallen van elektriciteitsnetwerken en legionellavorming in het drinkwaternetwerk. Hevige regenbuien geven wateroverlast op straat, met waterschade in woningen en winkels en verkeershinder. Door langdurige droogte kan het risico op schade aan houten funderingen (paalrot) toenemen. Het risico op klimaatschade is sterk locatie en situatie afhankelijk. Zo zullen de versteende buurten in Haarlem met weinig groen, veel thuiswonende ouderen en vooroorlogse woningen kwetsbaarder voor klimaatschade zijn dan ander buurten in Haarlem.

Het onderzoek naar de klimaateffecten op de stad gebeurde in opdracht van de gemeente Haarlem en werd uitgevoerd door de adviesbureaus PROquint en GrondRR, ondersteund door een kerngroep van medewerkers van gemeente en waterschap. Belangrijk onderdeel in het onderzoek vormde het Klimaatatelier Haarlem in maart van dit jaar, waarin met een brede groep van betrokken partijen is nagedacht over klimaatverandering en de gevolgen en kansen voor Haarlem. In het onderzoek is gebruik gemaakt van de KNMI-klimaatscenario’s, landelijke data en vooral ook van de lokaal binnen Haarlem aanwezige data en kennis.

Gemeente

Haarlem

Andere partijen

PROquint en GrondRR

Kernvraag

Kwetsbaarheden in beeld brengen

Contactpersoon