Nijmegen – Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie beschrijft de kwaliteit en ontwikkeling van haar fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Nijmegen geeft aan deze eis invulling met de Nijmeegse Omgevingsvisie. Hierin leggen we onze langetermijnvisie tot 2040 voor de stad vast. Met richtinggevende speerpunten voor de sociaal-economische en fysieke leefomgeving. De Nijmeegse Omgevingsvisie is de opvolger van de Structuurvisie uit 2013.

In deze PDF hebben we enkel het voor KANS-leden relevante hoofdstuk over de groene, gezonde stad opgenomen. Uiteraard is het volledige document wel online te bekijken.

Gemeente

Nijmegen

Andere partijen

-

Kernvraag

Omgevingsvisie - Gezonde, groene stad.

Contactpersoon