Regionale Klimaatadaptatie Strategie Rijk van Maas en Waal

In deze strategie richten wij ons op de grotere problemen die problemen die binnen de invloedssfeer zitten van de regionale overheden en stakeholders om iets aan te doen. Zowel wat betreft het voorkomen, het accepteren, als het reguleren.

 

Gemeente

Nijmegen

Andere partijen

waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Druten-Wijchen en West Maas en Waal

Kernvraag

Dit manifest is de opmars naar het Regionale Uitvoeringsprogramma.

Contactpersoon

Ton Verhoeven
Beleidsadviseur Groen en Water
Trekker Klimaatadaptatie en Groene Vitale Stad