Breda: Impuls Ruimtelijke Adaptatie

De Impuls Ruimtelijke Adaptatie vindt zijn oorsprong in de Duurzaamheidsvisie Breda 2030. In de Impuls staat hoe Breda handen en voeten geeft aan (het beperken van) de gevolgen van de klimaatverandering.

De ambitie om de gemeente ondanks of dankzij de klimaatverandering aantrekkelijk, uitdagend en klimaatbestendig te maken voor bewoners en bezoekers, ziet de Gemeente Breda meer als kans dan als opgave. Door Ruimtelijke Adaptatie te koppelen aan andere thema’s, zoals natuur en gezondheid is er sprake van een wederzijdse versterking. Koppelen, faciliteren en verleiden.

De Bredase benadering is niet gericht op reguleren, normeren en verplichten maar juist op het koppelen van thema’s, het stapelen van agenda’s, faciliteren, stimuleren en verleiden om net even anders te denken en te handelen. Zo wordt de stad klimaatbestendig maar ook aantrekkelijker. Dat geeft ook weer een impuls aan de (circulaire) economie. Dit kunnen en willen we niet alleen doen maar juist samen met bewoners, bedrijven en onderwijs.

Gemeente

Breda

Andere partijen

Bewoners, bedrijven en onderwijsinstellingen

Kernvraag

Hoe geeft Breda handen en voeten aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering.

Contactpersoon